Kategorier
Reparation

Not great, not terrible!

Frätskador från läckande kondensatorer syns mer tydligt när de tas bort. Ta en titt på C9, C11, C15 samt C38 (de runda cirklarna i mitten), och iakttag särskilt de två hålen (fyrkant samt cirkel) i varje.

Cirklarna, katoderna, går till jordplan medan fyrkanterna är kondensatorns anod (pluspol). Anoderna är mycket mer angripna än katoderna då det finns mindre mängd koppar i anslutning. C15-anod är skräckexemplet: helt sönderoxiderad och har fått ett avbrott.

Kondensatorer är lite som batterier; det är inte frågan om ”ifall” de kommer läcka, utan ”när”. Upptäcks läckaget i tid går det att åtgärda med en ostmacka i ena näven, men pågår det för länge kan det resultera i katastrof i form av obrukbart kretskort eller en svindyr reparationskostnad.

I detta fall, i kretskortet till en Permobil, blev det något av ett mellanting; frätan är inte katastrofal, men heller inte ostmacketrivial att fixa.

Not great, not terrible!