Kategorier
Reparation

Amiga 4000 rev. B

Frätskador orsakade av läckande kondensatorer och batterier är vanligt i maskiner som inte används ofta. Det är precis som med oss människor: använder vi inte en viss kroppsfunktion eller huvudräkning i mataffären så kommer dessa att gå tillbaka efter ett visst antal år. Muskler förtvinar, minnet blir sämre, och så vidare.

I fallet batterier så kommer den interna kemin att så att säga ”gå baklänges” och kondensatorer (mer specifikt sådana med elektrolyt) kommer att börja läcka.

När innehållet i dessa två kommer ut till omvärlden väntar ett smörgåsbord av metaller som kommer att börja frätas sönder av elektrolyten. Frätningen tar lång tid (flera år) och den syns inte till en början, men om den fortfarande negligeras blir det till slut katastrof.

På arbetsbänken idag låg en Amiga 4000. Denna 30+ år gamla dator har vanligtvis läckage från antingen kondensatorer eller batteriet, men väldigt sällan från båda samtidigt.

Patienten idag hade läckage från båda, och det gjorde ont in i själen att beskåda den totala förödelsen genom mikroskopet.

Ett begynnande saneringsarbete påbörjades med hyggligt resultat, men det svåraste återstår: att leta upp alla ledningsbanor som frätt sönder, och ersätta dessa med magnettråd.

Det är dock ett jobb för morgondagen.