Kategorier
Reparation

Rottne HTC220

En äldre skogsmaskin fick sin kommunikation utslagen, men orsaken till felet var inte uppenbart. En IC-krets av typen LT1081 stod för kommunikationen.

Styrenheten togs in till verkstan. Spänningarna uppmättes till 5V, 10V och 43V vilket var korrekt. Inga fel hittades så LT1081 byttes ut och ägaren testade.

Resultatet levererades oer telefon: ”kommunikationen funkade bra i en minut, sen dog den igen”. Styrenheten kom in på rond två.

LT1081 matas med Vcc 5V, precis som andra logikkretsar på kortet. Alla funkar, utom LT1081 som tydligen dog under drift. Varför?

En titt i datablad för de olika kretsarna visade att alla hade 7.5V som ”absolute maximum” i matning, utom LT1081 som hade 6V. Men matningen är ju 5V (5.097) så det är ännu konstigare.

Oscilloskopet startades, och där blev allt glasklart och uppenbart. 5V-linan har en repetetiv puls (bild 1) var sjätte millisekund eller så, och den pulsen överskrider ibland 6V. Bummer. Enheten dödar sig självt!

Nätdelen är helt obsolet och styrboxen har inga reservdelar, så här fick vi trolla med knäna och improvisera ett filter att bygga in till LT1081. Med hjälp av en drossel, en konding och en Schottky-diod (bild 4 och 5) gick pulsen att dämpa med en faktor om 10-15 (bild 3), vilket var tillräckligt för att få ner den inom toleranserna.

Det här borde funka, men ingen seger tas ut i förskott förrän ägaren testar i maskinen på måndag.